Γραμματεία κλειστή 2-18 Αυγούστου 2023

Η Γραμματεία του ΔΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη δεν θα λειτουργήσει από 2 ως και 18 Αυγούστου λόγω θερινών διακοπών.