Ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έγκριση της ίδρυσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές [M.Sc. in Law and Economics in Energy Markets].

Το Π.Μ.Σ. ιδρύεται σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο 4485/2017, και έχει ως αντικείμενο τα εξής γνωστικά πεδία:

α) Ευρωπαϊκά και Διεθνή Οικονομικά της Ενέργειας

β) Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο Ενέργειας
 

Η έναρξη του Μ.Π.Σ. Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές (M.Sc. in Law and Economics in Energy Markets) θα πραγματοποιηθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων σπουδαστών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα ανακοινωθεί σύντομα στην ιστοσελίδα μας.