Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση