Έναρξη προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έναρξη προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έναρξη προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω Ηλεκτρονικής Μάθησης – eLearning από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με το πρόγραμμα 'Τεχνικές Πωλήσεων' που συντονίζει ο αν. καθηγητής κος Β. Σταθακόπουλος ξεκινά το νέο πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης/ e-Learning του ΟΠΑ, ενώ τον Ιανουάριο του 2015 θα ξεκινήσει το πρόγραμμα 'Ψηφιακό Μάρκετινγκ' με συντονιστή τον αν. καθηγητή κο Σ. Δημητριάδη.

Ενημερωθείτε εδώ για τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά προγράμματα.