Βραβεία Έρευνας και Διδασκαλίας 2014-2015

Ανακοινώθηκαν τα βραβεία έρευνας και διδασκαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, του ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας. Τα βραβεία απονέμονται για 2η συνεχή χρονιά, από τριμελή επιτροπή ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος σε μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, για δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με βάση το Impact Factor (Βραβείο Αριστείας στην Έρευνα) και για την υψηλότερη αξιολόγηση διδάσκοντα σε προπτυχιακό μάθημα (Βραβείο Διδακτικής Αριστείας).

Το βραβείο Αριστείας στην Έρευνα για το ακαδ. έτος 2014-15 λαμβάνει ο αναπληρωτής καθηγητής κος Διονύσης Σκαρμέας με την δημοσίευση:

Skarmeas, D., Leonidou, C. N., & Saridakis, C. (2014). Examining the role of CSR skepticism using fuzzy-set qualitative comparative analysis. Journal of Business Research, 67(9), 1796-1805. doi:10.1016/j.jbusres.2013.12.010

Το βραβείο Διδακτικής Αριστείας για την υψηλότερη αξιολόγηση μαθήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, λαμβάνει η αναπληρώτρια καθηγήτρια κα Μαρία Βακόλα για το προπτυχιακό μάθημα επιλογής κατεύθυνσης Ζ' εξαμήνου, "Διοίκηση Ποιότητας και Αλλαγών".