Βραβεία Έρευνας και Διδασκαλίας 2019-2020

Ανακοινώθηκαν τα βραβεία έρευνας και διδασκαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, του ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας.

Για 7η συνεχή χρονιά, τριμελής επιτροπή ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος απένειμε βραβεία σε μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, για δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με βάση το 5-year Impact Factor (Βραβείο Αριστείας στην Έρευνα) και για την υψηλότερη αξιολόγηση διδάσκοντα σε προπτυχιακό μάθημα (Βραβείο Διδακτικής Αριστείας).

Το Βραβείο Ερευνητικής Αριστείας για το ακαδ. έτος 2019-2020 λαμβάνουν οι κ.κ.

  • Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Καλυψώ Καραντινού (1o) για τη δημοσίευση:

Kaminakis, K., Karantinou, K., Koritos, C., & Gounaris, S. (2019). Hospitality servicescape effects on customer-employee interactions: A multilevel study. Tourism Management72, 130-144. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.11.013

  • Καθηγητής κ. Διονύσιος Σκαρμέας (2ο και 3ο)  και Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Παρασκευάς Αργουσλίδης (2ο και 3ο) για τη δημοσίευση:

Skarmeas, D., Zeriti, A., & Argouslidis, P. C. (2019). Importer and exporter capabilities, governance mechanisms, and environmental factors determining customer-perceived relationship value. Industrial Marketing Management78, 158-168. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.11.004

Το Βραβείο Διδακτικής Αριστείας για την υψηλότερη αξιολόγηση μαθήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, λαμβάνει ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Παρασκευάς Αργουσλίδης για το προπτυχιακό μάθημα "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ".

Επιπλέον το τμήμα έχει θεσμοθετήσει να απονέμει τιμητικό έπαινο στα μέλη ΕΔΙΠ με αξιολόγηση διδάσκοντα υψηλοτερη από 4.5/5. Για το λόγο αυτο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 απονέμεται τιμητικός έπαινος στον κ. Δημήτρη Λυμπερόπουλο, μέλος ΕΔΙΠ του τμήματος, ο οποίος έλαβε αξιολόγηση 4,91 στο μάθημα «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ».