Βραβεία Έρευνας και Διδασκαλίας 2020-2021

Ανακοινώθηκαν τα βραβεία έρευνας και διδασκαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, του ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας.

Για 8η χρονιά, τριμελής επιτροπή ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος απένειμε βραβεία σε μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, για δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με βάση το 5-year Impact Factor (Βραβείο Αριστείας στην Έρευνα) και για την υψηλότερη αξιολόγηση διδάσκοντα σε προπτυχιακό μάθημα (Βραβείο Διδακτικής Αριστείας).

Το Βραβείο Ερευνητικής Αριστείας για το ακαδ. έτος 2020-2021 λαμβάνουν οι κ.κ.

  • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, κ. Μαρία Βακόλα (1o) για τη δημοσίευση:

Kaltiainen, J., Lipponen, J., Fugate, M., & Vakola, M. (2020). Spiraling work engagement and change appraisals: A three-wave longitudinal study during organizational change. Journal of Occupational Health Psychology25(4), 244-258. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/ocp0000163

  • Καθηγητής κ.Βλάσιος Σταθακόπουλος (2ο) για τη δημοσίευση:

Kottika, E., Özsomer, A., Rydén, P., Theodorakis, I. G., Kaminakis, K., Kottikas, K. G., & Stathakopoulos, V. (2020). We survived this! What managers could learn from SMEs who successfully navigated the Greek economic crisis. Industrial Marketing Management88, 352-365. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.05.021

  • Καθηγητής κ. Διονύσιος Σκαρμέας (3ο) για τη δημοσίευση:

Skarmeas, D., Leonidou, C. N., Saridakis, C., & Musarra, G. (2020). Pathways to civic engagement with big social issues: An integrated approach. Journal of Business Ethics164, 261-285. https://doi.org/10.1007/s10551-019-04276-8

Λόγω των έκτακτων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία COVID-19, δεν πραγματοποιήθηκε η  αξιολόγηση μαθήματος/διδασκαλίας το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2019-2020 από τη ΜΟΔΙΠ. 

Καθώς το Βραβείο Διδακτικής Αριστείας αφορά την υψηλότερη αξιολόγηση μαθήματος για το σύνολο των μαθημάτων του ακαδ. έτους και όχι στο υποσύνολο μαθημάτων ενός εξαμήνου, δεν μπορεί να γίνει απονομή για συγκεκριμένο διδακτικό έτος.