Βραβεύσεις Μελών ΔΕΠ από το ΟΠΑ

Βράβευση για την προσφορά στο ΟΠΑ_27.10.2016_Χαλικιάς Ι.
Βράβευση για την προσφορά στο ΟΠΑ_27.10.2016_ΑυλωνίτηςΓ.