Διάλογος των πολιτισμών μέσα από την Παγκόσμια πολιτιστική, φυσική και άυλη Κληρονομιά της UNESCO.

Διάλογος των πολιτισμών μέσα από την Παγκόσμια πολιτιστική, φυσική και άυλη Κληρονομιά της UNESCO.

Το σχέδιο «Διάλογος των πολιτισμών μέσα από την Παγκόσμια πολιτιστική, φυσική και άυλη Κληρονομιά της UNESCO» είναι μια πολιτισμική πρόταση και ένα πρόγραμμα κινητικότητας (Erasmus +) που σκοπό έχει να φέρει κοντά νέους ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και να τους ενώσει σε μια διαπολιτισμική συνεργασία. Το έργο απευθύνεται σε νέους 13-30 ετών και επιδιώκει να τους εμπλέξει στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής, φυσικής και άυλης κληρονομιάς και να ενθαρρύνει την συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για μνημεία που θα μπορούσαν να ενταχθούν στην λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν και η Ελλάδα.

Αναλυτικές Πληροφορίες ΕΔΩ.