Εκπαιδευτική Διαδικασία | Οδηγίες | Τutorials

Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στο τμήμα ακολουθήστε:

Χρήσιμες οδηγίες για πρωτοετείς φοιτητές

----------------------------------

Συμβουλευτείτε τα παρακάτω tutorials 

U-Register | Tutorial

E-class | Tutorial

Eκπαιδευτική πλατφόρμα Microsoft Teams | Tutorial

Ε-grammateia Έκδοση πιστοποιητικού | Tutorial

Ε-grammateia Δήλωση μαθημάτων | Tutorial