Εκπρόθεσμες Δηλώσεις Μαθημάτων

Ανακοινώνεται τους φοιτητές του τμήματος, η παρακάτω ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος σχετικά με τις εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων :

Η Συνέλευση του Τμήματος δεν κάνει δεκτές αιτήσεις για εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων. Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω διαδικτύου και οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στη σχετική ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια όλου του εικοσιτετραώρου μέσα στις προθεσμίες που ορίζει το πανεπιστήμιο. Ελάχιστες εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν δεκτές όπως π.χ. για στρατευμένους που αποδεδειγμένα βρίσκονταν σε υπηρεσιακή άσκηση καθ’ όλη τη διάρκεια των δηλώσεων μαθημάτων και συγγραμμάτων και δεν είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή φοιτητές που αποδεδειγμένα νοσηλεύονταν καθ’ όλη τη διάρκεια των δηλώσεων μαθημάτων.

Οι αιτήσεις για εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων που αφορούν λόγους ασθενείας, γίνονται δεκτές μόνο εφόσον συνοδεύονται από ιατρική γνωμάτευση, στην οποία βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής ασθενεί και είναι κλινήρης κατά την τελευταία τουλάχιστον ημέρα της προθεσμίας υποβολής δήλωσης μαθημάτων (τακτικής προθεσμίας και προθεσμιών πιθανών παρατάσεων).