Εκπόνηση Διδακτορικών Σπουδών στο Εξωτερικό.

Εκπόνηση Διδακτορικών Σπουδών στο Εξωτερικό.


ΕΔΩ
μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικών σπουδών σε 8 πανεπιστημικά ιδρύματα του Hong Kong για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. Αιτήσεις έως 1.12.2014.

ΕΔΩ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για διδακτορικές σπουδές στην Γαλλία και ΕΔΩ μπορείτε να ενημερωθείτε για εκδήλωση που διοργανώνεται στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών στις 24.11.2014 με στόχο την ενημέρωση για τις δυνατότητες εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στη Γαλλία.