Ενημέρωση για τις Κατευθύνσεις του Τμήματος : Φουαγιέ Αμφ. Αντωνιάδου

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Τρίτη, Οκτώβριος 16, 2018 - 15:00 - 17:00

Ενημέρωση για τους φοιτητές του 4ου έτους