Επαγγελματικές Προοπτικές

Οδηγός Επαγγελμάτων

Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας είναι το πρώτο πανεπιστημιακό τμήμα στη χώρα μας με αντικείμενο διδασκαλίας το Μάρκετινγκ, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, και από τα λίγα τμήματα που προσφέρουν ειδίκευση σε Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες. Το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος είναι από τους πλέον σύγχρονους και δυναμικούς τομείς των επιστημών της Διοίκησης Επιχειρήσεων και προσφέρει πολλές προοπτικές απασχόλησης σε θέσεις με σημαντική ζήτηση στην αγορά εργασίας. Οι τομείς επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αποφοίτων του τμήματος περιλαμβάνουν θέσεις σε:

  • τμήματα μάρκετινγκ: product manager, category manager, brand manager, διευθυντής μάρκετινγκ, κ.λπ.
  • τμήματα εμπορικά και πωλήσεων: επιθεωρητής πωλήσεων, merchandisers, εμπορικός διευθυντής, key account manager,  κ.λπ.
  • εταιρείες έρευνας αγοράς
  • τμήματα εταιρικής επικοινωνίας
  • εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων
  • διαφημιστικές εταιρείες
  • τμήματα εξαγωγών
  • τμήματα δημοσίων σχέσεων
  • τμήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
  • καθώς και σε πολλά άλλα συναφή αντικείμενα (εξυπηρέτηση πελατών, ανάπτυξη και διαχείριση δικτύων franchising, κ.λπ.)

Συνεντεύξεις Αποφοίτων

Video: Απόφοιτοι
για τις σπουδές και τα
επαγγέλματα τους

Συνεντεύξεις αποφοίτων 
του Τμήματος για τα 
Επαγγέλματά τους

Video: Επαγγέλματα 
Αποφοίτων του 
Προπτ. Τμήματος