Μεταδιδακτορική Έρευνα στο τμήμα Μ&Ε

Μεταδιδακτορική Έρευνα στο τμήμα Μ&Ε

Ο διδάκτορας του τμήματος Ιωάννης Θεοδωράκης, λαμβάνει τη θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή με διάρκεια ένα έτος στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Αν. Καθ. Βλάση Σταθακόπουλου στο πλαίσιο δράσεων που υιοθέτησε τον Ιούνιο του 2012 η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου για την ενίσχυση της Έρευνας στο ΟΠΑ με στόχο την εξωστρέφεια και την αριστεία.

Η μεταδιδακτορική έρευνα του κου Θεοδωράκη εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο του Management και χρηματοδοτείται από το ΟΠΑ.

Δείτε τη Σύνοψη της ερευνητικής πρότασης καθώς και το Βιογραφικό Σημείωμα του ερευνητή.