Νέα Έκδοση "Στρατηγικό & Βιομηχανικό Μάρκετινγκ" μία ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Νέα Έκδοση "Στρατηγικό & Βιομηχανικό Μάρκετινγκ" μία ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Το νέο βιβλίο "Στρατηγικό & Βιομηχανικό Μάρκετινγκ" των καθηγητών κκ. Γεωργίου Αυλωνίτη, Σέργιου Δημητριάδη και Κωστή Ήντουνα αποτελεί μία σύγχρονη και ολοκληρωμένη μελέτη του Βιομηχανικού Μάρκετινγκ που σκοπό έχει να συμβάλλει στην προσπάθεια μελέτης, έρευνας και διάδοσης του Βιομηχανικού Μάρκετινγκ στην Ελλάδα.

Το μάρκετινγκ δεν περιορίζεται στα καταναλωτικά προϊόντα αλλά αποτελεί μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες των επιχειρήσεων εκείνων που προμηθεύουν με προϊόντα και υπηρεσίες τις βιομηχανικές επιχειρήσεις, τις βιοτεχνίες, τις δημόσιες επιχειρήσεις, τα ιδρύματα και άλλους οικονομικούς οργανισμούς. Το Βιομηχανικό (Business-to-Business ή Β2Β) Μάρκετινγκ που ασχολείται με την ικανοποίηση των αγοραστικών αναγκών και απαιτήσεων οργανισμών (κι όχι ατόμων) και αντιπροσωπεύει περίπου το 60% των χρηματικών συναλλαγών στην εθνική μας οικονομία, αποτελεί ένα ξεχωριστό θέμα μελέτης στα πλαίσια της επιστήμης του Μάρκετινγκ.

Εκδόσεις Rosili, 2015. Περισσότερες Πληροφορίες.