Ποιοτική έρευνα για την εκπαιδευτική διαδικασία του τμήματος Μ&Ε 

Δήλωση συμμετοχής στην ποιοτική έρευνα για την εκπαιδευτική διαδικασία του τμήματος Μ&Ε 

Παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή εδώ στην ετήσια έρευνα μέσω ομάδων εστίασης που κάνει το τμήμα μας προκειμένου να λάβουμε ανατροφοδότηση (feedback), βάσει της εμπειρίας σας μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία.
Η έρευνα γίνεται επαναλαμβανόμενα στο πλαίσιο της διαδικασίας διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας των σπουδών στο τμήμα. Ως τμήμα μάρκετινγκ δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο feedback του κοινού μας – εσάς, και το αξιοποιούμε για αλλαγές, προσαρμογές και κάθε είδους δυνατή βελτίωση. Η έρευνα θα υλοποιηθεί μέσα στο επόμενο διάστημα, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού (webmail).

Ευχαριστούμε!

https://bit.ly/3DuYqPz