Προκήρυξη για το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Προκήρυξη για το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας για το έτος 2019 στον τομέα των Επιστημών του Ανθρώπου και των Τεχνών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων: 28 Ιουνίου 2019.

Ακολουθεί link της προκήρυξης:
https://www.forth.gr/index_main.php?l=g&c=54&i=1