Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Συμβασιούχοι Διδάσκοντες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80.

Πληροφορίες εδώ.