Πρόσφατες Δημοσιεύσεις του τμήματος Μ&Ε

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις του τμήματος Μ&Ε

Δείτε το πρόσφατο ερευνητικό έργο (2014) του ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας σε διεθνή, καταξιωμένα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια σε ερευνητικά πεδία του τμήματος όπως: πολιτική προϊόντος, διαφήμιση και επικοινωνία μάρκετινγκ, συμπεριφορά καταναλωτή, ψηφιακό μάρκετινγκ, διεθνές μάρκετινγκ, τιμολογιακή στρατηγική, δίκτυα διανομής και logistics, μάρκετινγκ εμπορίου, τουριστικό μάρκετινγκ, σχεσιακό μάρκετινγκ, διοίκηση αλλαγών, οργανωσιακή συμπεριφορά και ψυχολογία, διοίκηση καριέρας κ.α.

Επιστημονικά Συνέδρια 2014

Επιστημονικά Περιοδικά 2014