Ρεπούσης Παναγιώτης

  • Invited talk, Joint Webinar CIRRELT, MobilOpt and Canada research chair in integrated logistics  ( https://www.youtube.com/watch?v=0qu09uia84k ) 17.11.2020

  • Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 27oυ Διεθνούς Συνεδρίου Προμηθειών και Διοίκησης Εφοδιασμού (27th Annual Conference of the International Purchasing and Supply Education and Research Association). http://www.ipsera2018.com/ | http://www.ipsera.com/