Στρατηγική, Εργαλεία, Εφαρμογές Ψηφιακού Μάρκετινγκ - 2ος κύκλος του εκπαιδευτικού προγράμματος DigiMa από το ΚΕΚ του ΟΠΑ.

Στρατηγική, Εργαλεία, Εφαρμογές Ψηφιακού Μάρκετινγκ - 2ος κύκλος του εκπαιδευτικού προγράμματος DigiMa από το ΚΕΚ του ΟΠΑ.

Σε ένα περιβάλλον που η δραστηριότητα επιχειρήσεων και οργανισμών βασίζεται όλο και περισσότερο στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και μέσων, η ανάγκη για αποτελεσματική αξιοποίησή τους είναι όχι απλά επίκαιρη, αλλά επιτακτική. Αυτή την ανάγκη έρχεται να καλύψει το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψηφιακό μάρκετινγκ και κοινωνικά δίκτυα» του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στόχος του είναι να προσφέρει μια έγκυρη, ολοκληρωμένη και εφαρμοσμένη εκπαίδευση σε όλους όσους ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ψηφιακό μάρκετινγκ.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες, testimonials, συχνές ερωτήσεις, πληροφορίες για την αίτηση κ.α. στο site του DigiMa.

Δελτίο Τύπου DigiMa

Έναρξη 2ου κύκλου σπουδών τον Φεβρουάριο. Υποβολή αιτήσεων έως 28 Ιανουαρίου 2015.