Το τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, λαμβάνει διάκριση στα Βραβεία HR Excellence Awards.

Το τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, λαμβάνει διάκριση στα Βραβεία HR Excellence Awards.

Η επίκουρη καθηγήτρια Ειρήνη Νικάνδρου έλαβε χάλκινη διάκριση στην κατηγορία «Εκπαίδευση και Ανάπτυξη» των Βραβείων HR Excellence Awards 2015, που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ειμαδ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την εκπαιδευτική δράση «Οικοδομώντας “Κοινότητα” μέσα από την Εκπαίδευση». Στην εκπαιδευτική δράση συμμετείχαν 82 πρωτοετείς φοιτητές, 11 δευτεροετείς ομαδάρχες-συντονιστές, 19 πολύ μικρές επιχειρήσεις και 13 στελέχη επιχειρήσεων.

Η δράση αυτή συνέβαλε, α) στην εξωστρέφεια του Τμήματος και του Πανεπιστημίου φέρνοντας κοντά φοιτητές, μικρές επιχειρήσεις και στελέχη επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία, β) στην καινοτομία, δημιουργώντας «κοινότητες-σχέσεις ποιότητας» μέσα και έξω από το Πανεπιστήμιο, και γ) στην αριστεία, βελτιώνοντας τα μαθησιακά αποτελέσματα των φοιτητών.

Η δράση αυτή παρουσιάσθηκε στο 9o τεύχος της εφημερίδας του πανεπιστημίου.