Υποδομή

Οι φοιτητές του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας έχουν στη διάθεσή τους τις κεντρικές υποδομές του Πανεπιστημίου, οι οποίες περιλαμβάνουν τις εξοπλισμένες με οπτικοακουστικό εξοπλισμό αίθουσες και αμφιθέατρα, τη βιβλιοθήκη και το αναγνωστήριο, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το Κέντρο Υπολογιστών και το Κέντρο Δικτύων.

Στους χώρους του Πανεπιστημίου λειτουργούν επίσης ένα γραφείο απασχόλησης φοιτητών και σταδιοδρομίας αποφοίτων, ένα φοιτητικό εστιατόριο, ενώ δραστηριοποιούνται ομάδες εθελοντικές, αθλητικές και πολιτιστικές.

Το τμήμα διαθέτει επίσης δικό του κέντρο υπολογιστών με 45 θέσεις εργασίας Η/Υ, καθώς και τις υποδομές και τον εξοπλισμό των τριών ερευνητικών του εργαστηρίων.