5ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ

5ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας και η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνουν για 5η συνεχή χρονιά τον Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας του ΟΠΑ. Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στον 5ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας του ΟΠΑ, που απευθύνεται σε φοιτητές όλων των επιπέδων σπουδών καθώς και σε απόφοιτους των τελευταίων 3 ετών.

Η πρώτη φάση του διαγωνισμού (υποβολή προτάσεων) λήγει στις 27.4.2015 κατόπιν παράτασης.

Η διαδικασία : Οι ομάδες αναπτύσσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες με την υποστήριξη έμπειρων μεντόρων, παρακολουθώντας σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων με την υποστήριξη της ΔΑΣΤΑ και της ΜοΚΕ ΟΠΑ.

Ποιοί μπορούν να συμμετάσχουν : Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές/τριες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και απόφοιτοι των τελευταίων 3 ετών. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες το πολύ πέντε ατόμων. Ενθαρρύνεται η συμμετοχή σε ομάδες.

Κατηγορίες Διαγωνισμού : Οι ομάδες επιλέγουν μία εκ των τριών κατηγοριών στην οποία θα ανάπτυξουν την πρότασή τους: (α) Γενική Κατεύθυνση, (β) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, (γ) Πράσινη και Κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Περισσότερες Πληροφορίες