Έρευνα Εργαστηρίου ΔΑΔ ΟΠΑ

Έρευνα Εργαστηρίου ΔΑΔ ΟΠΑ: «Απόδοση και Καινοτομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Πώς Ενισχύονται μέσα από το Ανθρώπινο Δυναμικό»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023, στο Σεράφειο του Δήμου Αθήνας, ανοιχτή εκδήλωση ανακοίνωσης και συζήτησης των ευρημάτων της έρευνας   «Απόδοση και Καινοτομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Πώς Ενισχύονται μέσα από το Ανθρώπινο Δυναμικό» (https://www.dept.aueb.gr/el/HRMlab/conference-HRMinSMEs), με τη συμμετοχή πάνω από 200 επαγγελματιών, επιστημόνων, και φοιτητών.

Η έρευνα διεξήχθη από το Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ)* του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και επιβεβαίωσε τη σημασία των πλούσιων εργασιακών αμοιβών και την ανάγκη διαφοροποίησης από τις διοικητικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις.

Οι ομιλήτριες και ομιλητές του συνεδρίου, μέλη της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου, και αξιότιμοι/-ες προσκεκλημένοι/-ες, Ελεάννα Γαλανάκη, Ειρήνη Βουδούρη, Ιωάννα Δελιγιάννη, Ειρήνη Ζωγράφου, Χριστιάνα Ιεροδιακόνου, Χριστίνα Ντόρβα, Λήδα Παναγιωτοπούλου, Νάνσυ Παπαλεξανδρή, Νίκος Πάχος και οι Τιμόθεος Ρέκκας, Σωτήρης Σταματίου, Γεώργιος Φώτσης, παρευρέθηκαν στο χώρο του Σεράφειου ανέλυσαν την έρευνα από την πρώτη ημέρα σύστασης της ομάδας, τη μεθοδολογία, τις δυσκολίες και τα σημεία - σταθμούς αυτής, τα τελικά αποτελέσματα, αλλά και το πως θα μπορούσε να συνεχιστεί στο μέλλον.

Πιο αναλυτικά, η κα. Ελεάννα Γαλανάκη, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Έργου και Διευθύντρια του Εργαστηρίου ΔΑΔ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στον πρόλογό της σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «οι Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θεωρούνται βασικός μοχλός για την οικονομική ανάπτυξη, ιδίως στις οικονομίες που κυριαρχούνται από τον κλάδο των υπηρεσιών, όπως η Ελληνική. Ταυτόχρονα, το ανθρώπινο κεφάλαιο ή ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε επιχείρηση. Ωστόσο, αν και υπάρχει πληθώρα δεδομένων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των πρακτικών Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) σε μεγαλύτερους οργανισμούς, παρατηρείται ένα κενό στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πρακτικών ΔΑΔ στις ΜΜΕ.»

Έπειτα, σε δύο πάνελ αναλύθηκε η δομή και τα συμπεράσματα της έρευνας HRMinSMEs ενδελεχώς, με μερικά από τα πιο σημαντικά στοιχεία να είναι τα εξής:

  • Όσο μεγαλύτερη η επιχείρηση, τόσο υψηλότερη η απόδοσή της, σε όλους τους δείκτες απόδοσης.
  • Η ΔΑΔ στις ΜΜΕ είναι συνήθως ευθύνη των ιδιοκτητών και των Γενικών Διευθυντών.
  • Κυριότερες προκλήσεις για τις ΜΜΕ στον χώρο της ΔΑΔ είναι η εκπαίδευση και οι υψηλές αμοιβές των εργαζομένων, πιθανότατα γιατί είναι οι λειτουργίες που απαιτούν την υψηλότερη επένδυση.
  • Οι ΜΜΕ μπόρεσαν σε μικρότερο βαθμό από όσο οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις να ωφεληθούν από την ανάπτυξη της οικονομίας, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά τους και την απασχόληση εργαζομένων.
  • Το αν μία επιχείρηση είναι οικογενειακή και η κατηγορία μεγέθους της επηρεάζουν την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των πρακτικών ΔΑΔ.
  • Οι πλούσιες αμοιβές των εργαζομένων είναι το μόνο στοιχείο του μίγματος πρακτικών ΔΑΔ που φαίνεται να ενισχύει την απόδοση, ανεξάρτητα από τα άλλα χαρακτηριστικά της επιχείρησης.
  • Όσο μικρότερη η επιχείρηση, τόσο μικρότερη η ποικιλία των εργαλείων ΔΑΔ που αξιοποιεί, π.χ. σε μια πολύ μικρή επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο η συνέντευξη για την επιλογή εργαζομένων ή μόνο ο βασικός μισθός για την αμοιβή. Αυτό παρατηρείται σε όλες τις λειτουργίες ΔΑΔ - προσέλκυση, επιλογή, αξιολόγηση, εκπαίδευση, και αμοιβές εργαζομένων.
  • Αναπάντεχα μεγάλος αριθμός ΜΜΕ επενδύει στο employer branding, δηλαδή την καλή φήμη ή το καλό όνομα του εργοδότη, κι ένα ισχυρό employer brand όταν στηρίζεται από τη διοίκηση συνειδητά και συστηματικά είναι κρίσιμος παράγοντας που υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα των πρακτικών ΔΑΔ στις ΜΜΕ.
  • Υπάρχει πολύ ισχυρή σύνδεση μεταξύ καινοτομίας και επιχειρησιακής απόδοσης στις ΜΜΕ. Επίσης, τόσο η καινοτομία όσο και η επιχειρηματική απόδοση συνδέονται θετικά με την εφαρμογή ενός επαρκούς μίγματος πρακτικών ΔΑΔ και με την ύπαρξη υπευθύνου ή τμήματος ΔΑΔ.
  • Η εφαρμογή της ΔΑΔ είναι αρκετά παρόμοια στις ΜΜΕ της Ελλάδας και της Κύπρου, που εξετάστηκαν, με μικρές διαφορές σε ορισμένα σημεία, γεγονός που πιθανώς δείχνει ότι τα θέματα της ΔΑΔ στις ΜΜΕ είναι κοινά διεθνώς.

Τα συνολικά αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διευθύντρια του Εργαστηρίου ΔΑΔ και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Έργου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, κα. Ελεάννα Γαλανάκη (eleanna@aueb.gr).