ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΔ Ι & ΙΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Πίνακας των αποτελεσμάτων επιλογής για την ΠΑΔ Ι και ΙΙ ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Τα θεωρητικά μαθήματα του Προγράμματος ξεκινάνε δια ζώσης την Δευτέρα 2/10/2023 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΟΠΑ.

Καλούνται οι εισαχθέντες φοιτητές στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ να προσέλθουν δια ζώσης στην πρώτη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ συνάντηση της ΠΑΔ Ι την Παρασκευή 6/10/2023 στο αμφ. Υ1 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΟΠΑ.

Η παρουσία στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ στις εσωτερικές και εξωτερικές εκπαιδευτικές δράσεις είναι υποχρεωτική για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.

Καλό ακαδημαϊκό έτος!

Η επιστημονική υπεύθυνη και διδάσκουσα της ΠΑΔ Ι και ΙΙ

Δρ Βασιλική Μπρίνια