Βραβεία Έρευνας & Διδασκαλίας 2022-2023

Ανακοινώθηκαν τα βραβεία έρευνας και διδασκαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, του ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας.

Η τριμελής επιτροπή ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος απένειμε βραβεία σε μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, για δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με βάση το 5-year Impact Factor των περιοδικών, στα οποία δημοσίευσαν άρθρα τους τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μ&Ε, το 2022 (βραβεία Ερευνητικής Αριστείας), τον αριθμό αναφορών που έχει λάβει το δημοσιευμένο σε επιστημονικά περιοδικά ερευνητικό έργο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Μ&Ε, κατά τη χρονική περίοδο 7 ετών μετά τη δημοσίευση του (Βραβείο Ερευνητικής Απήχησης) και τη συνολική αξιολόγηση διδάσκοντα στα μαθήματα που δίδαξαν το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μ&Ε (Βραβείο Διδακτικής Αριστείας).

Το Βραβείο Ερευνητικής Αριστείας για το έτος  2022 λαμβάνουν οι κ.κ.:

  • Καθηγητής κ. Γεώργιος Μπάλτας (1ο) για τη δημοσίευση:

Prieto, M., Stan, V., & Baltas, G. (2022). New insights in Peer-to-Peer carsharing and ridesharing participation intentions: Evidence from the “provider-user” perspective. Journal of Retailing & Consumer Services, 64, 102795. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102795

  • Επίκουρος Καθηγητής, κ. Δημήτριος Δρόσος (2ο) για τη δημοσίευση:

Lamprinakos, G., Magrizos, S., Kostopoulos, I., Drossos, D., & Santos, D. (2022). Overt and covert customer data collection in online personalized advertising: The role of user emotions. Journal of Business Research, 141, 308-320. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.12.025 

  • Επίκουρη Καθηγήτρια Καλυψώ Καραντινού (2ο) για τη δημοσίευση:

Trompeta, M.A., Karantinou, K., Koritos, K., & Bijmolt, T.H.A. (2022). A Metaanalysis of the effects of music in tourism and hospitality settings. Journal of Business Research, 138, 130-145. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.08.067

  • Καθηγητή, κ. Βλάση Σταθακόπουλο (2ο) για τη δημοσίευση:

Stathakopoulos, V., Κοttikas, K., Painesis, G., Theodorakis, I., & Kottika, E. (2022). Why Shape a market? Empirical evidence on the prominent firmlevel and market-level outcomes of market-driving strategy. Journal of Business Research, 139, 1240-1254. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.10.057

Το Βραβείο Ερευνητικής Απήχησης για το έτος 2022 λαμβάνει ο Καθηγητής Διονύσιος Σκαρμέας για τη δημοσίευση:

Hultman, M., Skarmeas, D., Oghazi, P., & Beheshti, H. M. (2015). Achieving tourist loyalty through destination personality, satisfaction, and identification. Journal of Business Research, 68 (11), 2227- 2231.doi:10.1016/j.jbusres.2015.06.002

Το Βραβείο Διδακτικής Αριστείας για τη υψηλότερη αξιολόγηση μαθήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, λαμβάνει η Καθηγήτρια Μαρία Βακόλα για το προπτυχιακό μάθημα "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ".