ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ EDITOR-IN-CHIEF ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ JOURNAL OF ΤΗΕ ACADEMY OF MARKETING SCIENCE

Στα πλαίσια του θεσμού “Meet the Editors”, τον οποίο εφαρμόζει το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας κατά τα πρότυπα διεθνών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με στόχο την πρόσκληση και γνωριμία με εκδότες διακεκριμένων διεθνών επιστημονικών περιοδικών, ο Καθηγητής του University of Georgia (USA) και Editor-in-Chief του επιστημονικού περιοδικού Journal of the Academy of Marketing, κ. John Hulland πραγματοποίησε διάλεξη με τίτλο “How to Publish in Top Academic Journals” στις 13-3-2024. Ο κ. Hulland παρουσίασε ερευνητικές του εργασίες σε Καθηγητές και Υποψήφιους Διδάκτορες καθώς και φοιτητές του προγράμματος «AUEB – KSB Study Abroad Program» από το Kelley School of Business, (Indiana University, USA). Παράλληλα, μέσα από διαδραστικές συζητήσεις και συνομιλίες, παρείχε πρακτικές και χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τη δημοσίευση εργασιών και μελετών σε κορυφαία και υψηλού επιπέδου διεθνή επιστημονικά περιοδικά.