Εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στη συνέλευση του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας