Ενημέρωση για τις Κατευθύνσεις του τμήματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του τμήματος ότι την εβδομάδα 25-29/5/2020 θα διεξαχθούν ενημερώσεις για τις κατευθύνσεις του τμήματος.

Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία μάθουν περισσότερα για την κάθε κατεύθυνση και να λύσουν τυχόν απορίες.

Ανακοίνωση εδώ.