Εργαστήριο μαθήματος "Εισαγωγή την Πληροφορική"

Την επόμενη Δευτέρα, 15/12024, το εργαστήριο του μαθήματος "Εισαγωγή την Πληροφορική" θα γίνει ως εξής:

  • Μεταξύ 11:00 - 12:00 για το τμήμα Α-Λ και
  • Μεταξύ 12:00 - 13:00 για το τμήμα Μ-Ω.

Παρακαλώ να προσέρθετε στο σωστό τμήμα για να μην έχουμε προβλήματα με την περιορισμένη χωρητικότητα της αίθουσας.