Πρόγραμμα Εθελοντισμού "AUEB Volunteers"

Πρόγραμμα Εθελοντισμού "AUEB Volunteers"

Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Προσφοράς του, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υλοποιεί το Πρόγραμμα Εθελοντισμού “AUEB Volunteers” με την συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητάς του, δηλαδή φοιτητών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού.
Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα  http://auebvolunteers.gr/  ή από την σελίδα στο Facebook https://www.facebook.com/AUEBvolunteers/