Συμμετοχή του Τμήματος σε Κοινωνική Δράση - Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών (Κ3)