Εκδήλωση "ΠΟΡΕΥΣΟΥ: Από το παραμύθι στη ζωή, ένα βιβλίο δρόμος"

Εκδήλωση που διοργάνωσαν φοιτητές του τμήματος στο πλαίσιο του μαθήματος "Εταιρική Επικοινωνιακή Στρατηγική" 
Περισσότερα