Εκδήλωση Υποδοχής Πρωτοετών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκδήλωση Υποδοχής Πρωτοετών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 13/10/2015.