Τελετή ορκωμοσίας αποφοίτων, Αμφ. Αντωνιάδου, 19/2/2015

Δεξιά ο αντιπρύτανης ΟΠΑ, καθηγ. Γ. Γιαγλής και η πρόεδρος του τμήματος Μ&Ε, αναπλ. καθηγ. Φ. Κοκκινάκη.