Τελετή Ορκωμοσίας, 3.4.2014, Αίθουσα Τελετών ΟΠΑ.

Οι καθηγητές Εμ. Γιακουμάκης, Αντιπρύτανης Ακαδ. Υποθέσεων και Προσωπικού ΟΠΑ και Γ. Μπάλτας Πρόεδρος Τμήματος Μ&Ε σε στιγμιότυπα από την τελετή.

Κατά την τελετή ορκωμοσίας δόθηκε τιμητική διάκριση σε απόφοιτους με κορυφαία ακαδημαϊκή επίδοση