Διάκριση για το ΔΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη

Ο διεθνής φορέας αξιολόγησης “Eduniversal Best Masters Rankings” κατέταξε το ΔΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη (MSc in Economics) στην 22η θέση, για το έτος 2022, στο επιστημονικό πεδίο των Οικονομικών (Economics), μεταξύ άλλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Δυτική Ευρώπη (Ranking in Western Europe). Ο εν λόγω φορέας κατέταξε συνολικά 5.500 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών από 154 χώρες παγκοσμίως για το 2022. Τα κριτήρια αξιολόγησης της κατάταξης “Eduniversal Best Masters Rankings 2022” περιλαμβάνουν: α) τη φήμη των προγραμμάτων, μέσω της άποψης των εταιρειών που προσλαμβάνουν προσωπικό, β) τον μισθό της πρώτης απασχόλησης μετά την αποφοίτηση και γ) την ικανοποίηση των πρόσφατων αποφοίτων, μέσω έρευνας ικανοποίησης που διεξάγεται από την Eduniversal.