Εκδήλωση Ενημέρωσης για το ΔΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη | Τετάρτη 17 Μαΐου | 17:00

Την Τετάρτη 17 Μαΐου στις 17:00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην Οικονομική Επιστήμη. Περισσότερες πληροφορίες εδώ