Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης