• Ελληνικά
  • English

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεθνείς Διαπραγματεύσεις στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας στελεχών στο γνωστικό αντικείμενο των διαπραγματεύσεων και στην ανάπτυξη των διαπραγματευτικών τους δεξιοτήτων, σε ένα απαιτητικό, πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Είναι το μοναδικό πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Ακαδημαϊκού τίτλου στο γνωστικό αυτό τομέα.

Σε μια απαιτητική και διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, οι ανάγκες για διαπραγματεύσεις και επίλυση διαφορών έχουν πολλαπλασιαστεί. Η πολυπλοκότητα και η ποικιλομορφία των προκλήσεων απαιτούν την εξοικείωση με συγκεκριμένες γνώσεις και τεχνικές διαπραγμάτευσης, καθώς η ανάγκη για καταρτισμένα στελέχη στο εγχώριο ή διεθνές επίπεδο είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μια ευρεία γκάμα υποψηφίων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διαφορετικό επιστημονικό και γνωσιακό υπόβαθρο: 

  • Στελέχη του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα 
  • Οικονομολόγους
  • Νομικούς επιστήμονες
  • Πολιτικούς επιστήμονες
  • Διεθνολόγους
  • Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται τις προκλήσεις του σύγχρονου διεθνοποιημένου πολιτικού, οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, να βελτιώσουν τις διαπραγματευτικές τους δεξιότητες και να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε δημόσιους και διεθνείς οργανισμούς και εθνικές ή πολυεθνικές επιχειρήσεις ως στελέχη, σύμβουλοι, ή εξειδικευμένοι λειτουργοί.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης είναι 12 μήνες για το Πλήρους Φοίτησης και 24 μήνες για το Μερικής Φοίτησης.

Εκδηλώσεις

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

ΜΠΣ Διεθνείς Διαπραγματεύσεις

Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Υποτροφίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεθνείς Διαπραγματεύσεις προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης Υποτροφιών ή Βραβείων Αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που αριστεύουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ