Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Η αξιολόγηση Μαθήματος/Διδασκαλίας αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών και του διδακτικού έργου του Τμήματος αλλά και του Πανεπιστημίου γενικότερα.

Δείτε αναλυτικά τα συγκεντρωτικά στατιστικά αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας ανά ακαδημαϊκό έτος στη σελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π.