Διεθνές Συνέδριο EUropa.S. - EUropa Simulation | 26 - 29 Απριλίου 2024

EUropa Simulation - EUropa.S. 2024

Το Διεθνές Συνέδριο EUropa.S. - EUropa Simulation υλοποιείται φέτος στις 26 - 29 Απριλίου 2024 στην Αθήνα από το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων - I.R.T.E.A.

Πρόκειται για ένα συνέδριο προσομοίωσης των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές να μάθουν και να εξοικειωθούν με το ρόλο, αλλά και τη λειτουργία των οργάνων της Ε.Ε., ενώ συμβάλλει και στην απόκτηση soft skills που θα τους βοηθήσουν στη σταδιοδρομία τους. Ακόμη, καθώς διεξάγεται στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα*, αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να εξασκήσουν και να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, ενώ παράλληλα επιτρέπει και τη συμμετοχή διεθνών φοιτητών και φοιτητών Erasmus στην Ελλάδα για να εμπλουτίσουν την εμπειρία τους από την διαμονή τους στη χώρα μας.

PDF icon Press Release
PDF icon Flyer
PDF icon Agenta