Επικοινωνία

Επικοινωνία με το Π.Μ.Σ.

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Γραμματεία Μ.Π.Σ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 

210-8203 642

fax: 210-8828992

mlambrou@aueb.gr