Επικοινωνία

Επικοινωνία με το Π.Μ.Σ.

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Λάμπρου Μαρία Γραμματεία ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές / ΠΜΣ Διεθνείς Διαπραγματεύσεις / ΠΜΣ Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές

210-8203 642

mlambrou@aueb.gr

Λέκκα Κατερίνα Γραμματεία ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές / ΠΜΣ Διεθνείς Διαπραγματεύσεις / ΠΜΣ Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές 210-8203 694   klekka@aueb.gr
Καλλιάνου Χριστίνα  Γραμματεία ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές / ΠΜΣ Διεθνείς Διαπραγματεύσεις / ΠΜΣ Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές 210-8202 697 chr.kallianou@aueb.gr