Επικοινωνία

Επικοινωνία με το Π.Μ.Σ.

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Λάμπρου Μαρία

Γραμματεία ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές / ΠΜΣ Διεθνείς Διαπραγματεύσεις / ΠΜΣ Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές

210-8203 642

mlambrou@aueb.gr

Μπλιαμπλιά Μαριάννα

Γραμματεία ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές / ΠΜΣ Διεθνείς Διαπραγματεύσεις / ΠΜΣ Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές 210-8203 697 bmarianna@aueb.gr
Λέκκα Κατερίνα Γραμματεία ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές / ΠΜΣ Διεθνείς Διαπραγματεύσεις / ΠΜΣ Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές 210-8203 694 klekka@aueb.gr