Σε ποιούς απευθύνεται

Το Π.Μ.Σ. Διεθνείς Διαπραγματεύσεις απευθύνεται σε μια ευρεία γκάμα υποψηφίων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διαφορετικό επιστημονικό/γνωσιακό υπόβαθρο, που έχουν προσωπικό ή επαγγελματικό ενδιαφέρον σε θέματα διαπραγματεύσεων, όπως για παράδειγμα: οικονομολόγοι, νομικοί επιστήμονες, πολιτικοί επιστήμονες, διεθνολόγοι και στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι στην καθημερινότητά τους συμμετέχουν σε διαπραγματευτικά παίγνια σε εθνικό ή/και διεθνές επίπεδο ή φιλοδοξούν να ανελιχθούν επαγγελματικά σε τέτοιες θέσεις.

Επιπλέον, απευθύνεται τόσο σε αποφοίτους οι οποίοι επιθυμούν να ολοκληρώσουν ταχύρρυθμα το κύκλο σπουδών τους στα πλαίσια ενός Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης, όσο και σε Στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τα οποία αφενός μεν λόγω της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας  και ανέλιξης χρειάζονται την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που προσφέρει το Πρόγραμμα, αφετέρου όμως, λόγω των υποχρεώσεων τους αυτών θα επιλέξουν την ολοκλήρωση των σπουδών τους στα πλαίσια  Προγράμματος Μερικής Φοίτησης.