Οδηγός Σπουδών

Δείτε αναλυτικά τον Οδηγό Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις:

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

POSTGRADUATE PROSPECTUS