Αρχείο Νέων

25
04, 2023
O Καθηγητής του Τμήματος ΔΕΟΣ Γιώργος Παγουλάτος στον ΟΟΣΑ

Τη θέση του Μονίμου Αντιπροσώπου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α.) αναλαμβάνει ο Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών κ. Γιώργος Παγουλάτος.


24
04, 2023
3η Θερινή Ακαδημία ΕΛΙΑΜΕΠ – ACG, Ολυμπία 3-8 Ιουλίου 2023

Η 3η Θερινή Ακαδημία ELIAMEPACG, “Training Emerging Leaders for the New Geopolitical Challenges in the ...


Σελίδες