Σεμινάρια – Ασκήσεις Προσομοίωσης

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οργανώνονται Σεμινάρια και Ασκήσεις Προσομοίωσης Διαπραγματεύσεων, εντός του πλαισίου των μαθημάτων ή επιπλέον αυτών.

Οι δράσεις αυτές, που πραγματοποιούνται από έμπειρους και καταρτισμένους ειδικούς, εμπλουτίζουν τις γνώσεις των φοιτητών και οξύνουν τις διαπραγματευτικές δεξιότητές τους.