Αλέξανδρος Κατραούζος

Απόφοιτος, Μ&Ε, ΟΠΑ
Διευθύνων Σύμβουλος ΝΕΟΤΕΧ ΑΕΒΕ

Αποφοίτησα από το Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ το 1997 έχοντας κατανοήσει σε βάθος έννοιες όπως όραμα, στρατηγική, προστιθέμενη αξία, πελατοκεντρική προσέγγιση, ανθρώπινοι πόροι, ανάλυση κόστους-ωφέλειας, ρευστότητα. Αποτέλεσαν λέξεις-κλειδιά που μαζί με τις διεθνείς παραστάσεις της υποτροφίας Εrasmus (Αυστρία) και την πρακτική άσκηση του προγράμματος Leonardo (Ισπανία), άνοιξαν το δρόμο για τη μετάλλαξη της εταιρείας που διοικώ από εισαγωγική-εμπορική σε παραγωγική-εξωστρεφή με παρουσία σήμερα σε 20 χώρες. Κρίνοντας όχι μόνο από τη δική μου πορεία, αλλά και τη λαμπρή σταδιοδρομία συμφοιτητών μου εντός και εκτός συνόρων, θεωρώ το τμήμα μας μια εξαιρετική επιλογή που προάγει 3 βασικά στοιχεία στα οποία η χώρα μας παραμένει ελλειμματική, την υγιή επιχειρηματικότητα, τη στελεχιακή νοοτροπία και την εξωστρέφεια.